Referenties

ENGIE Electrabel

Type IP-2 verpakking 'CINTIA-L' voor harsencontainers

Project scope

Ontwikkeling van een IP-2 verpakking 'CINTIA-L' geschikt voor het transport en on-site opslag van harsencontainers. Deze verpakking is gebaseerd op ADR §6.7 en SSR-6 en bevat 2 afgeschermde tanks in een 20 voet container.

Ontwikkeling van bijkomende uitrusting. 

Assistentie bij het laden, ontladen en transport.